Nejpopulárnější Golfový Turnaj s českou a mezinárodní účastí 

9th annual COGC took place at Rivendell Golf Club, Verona, Ontario

Devátý ročník COGC se konal v Srpnu, Rivendell Golfový Klub blízko Verony, Ontario.Mr. Pokorny demonstrates how big  his boobs will get after a few Alexander Keith.